Powyżej znajduje się harmonogram spotkań z wychowawcami.

Przekażcie te informacje swoim Rodzicom i Opiekunom.