Informujemy, że świadectwa dojrzałości można odbierać od poniedziałku 5 lipca od godz 12:00 w sekretariacie szkoły.