water

W związku z obchodami 22 marca 2017 r. Światowego Dnia Wody, Zespół Szkół „Silesia” zaprasza uczniów gimnazjów z naszego regionu do udziału w konkursie przyrodniczym, pt:

„SPOSOBY OCHRONY ZASOBÓW WODNYCH”

Prace powinny zostać wykonane indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i składać się maksymalnie z 20 slajdów.

Czas ich trwania nie powinien przekraczać 20 minut. Jako nazwę plików trzeba wpisać swoje imię i nazwisko. Prace przyjmowane będą do 15.05.2017 r.

Prace należy wysłać na adres mailowy biologia.s@wp.pl.

Szczegółowe informacje i dokładny regulamin przesyła organizator konkursu, pani Sylwia Zagata – nauczyciel biologii. Zapraszamy do udziału!