zdrowe ciało

W związku z obchodami 7 kwietnia 2017 Światowych Dni Zdrowia Zespół Szkół „Silesia” zaprasza uczniów okolicznych gimnazjów do udziału w konkursie językowy, pt.

„IN EINEM GESUNDEN KÖRPER WOHNT

EIN GESUNDER GEIST” - „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Prace powinny zostać wykonane w języku niemieckim i indywidualnie. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint i składać się maksymalnie z 20 slajdów.

Czas ich trwania nie powinien przekraczać 20 minut. Jako nazwę pliku trzeba wpisać swoje imię i nazwisko. Prace przyjmowane będą do dnia 15.05. 2017 r.

Prace należy wysłać na adres mailowy smagiera2002@yahoo.de

Szczegółowe informacje i dokładny regulamin przesyła organizator konkursu, pani Sylwia Magiera-Wnętrzak - nauczyciel języka niemieckiego. Zapraszamy do udziału!