typewriter 1627197 960 720

Zespół Szkół "Silesia" ogłasza konkurs poetycki dla uczniów klas II i III gimnazjum pt: „Uwolnij swoje wiersze z szuflady”. Zadaniem uczestnika konkursu jest nadesłanie nigdzie wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego wiersza na dowolny temat. Każdy chętny może zgłosić maksymalnie dwa teksty.

Prace należy opatrzyć metryczką: imię i nazwisko autora pracy, wiek, tytuł pracy, nazwa i adres szkoły z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca powstała. Komisja konkursowa przy ocenie prac będzie brała pod uwagę oryginalność oraz poprawność językową. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione trzy najlepsze, których autorzy zostaną nagrodzeni nagrodami, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy z podziękowaniami.

Prace należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 26 maja 2017 roku na adresy: anna.husarek78@gmail.com lub anndziki@poczta.onet.pl z dopiskiem: konkurs poetycki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 maja 2017 roku na stronie internetowej www.zssilesia.edu.pl .