Za nami kolejne szkolenie dla uczniów 1 i 2 klasy o specjalności technik informatyk służb mundurowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez strażaka, ratownika medycznego i jednocześnie prezesa OSP „Dziedzice”, pana Krzysztofa Ryłko. Głównym tematem zajęć była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Podczas warsztatów uczniowie nie tylko pozyskali wiedzę, w jaki sposób przeprowadza się czynności resuscytacyjne,  ale mieli też możliwość wykonywania ćwiczeń praktycznych z użyciem fantomów.