Uczniowie trzecich klas gimnazjum zainteresowani kierunkiem technik organizacji reklamy mieli okazję uczestniczyć w przeprowadzonych przez pana Dariusz Procnera warsztatach „Reklama telewizyjna na wesoło i poważnie". Omawiano na nich profesjonalnie wykonane reklamy, które przyczyniły się do znaczącego wzrostu reklamowanych produktów. Podczas spotkania nauczyciel poinformował również o organizowanych dla naszych uczniów - w tym dla kierunku technik organizacji reklamy- stażach zagranicznych. Ze względu na duże zainteresowanie omawianymi zagadnieniami, zaplanowano kolejne warsztaty. Odbędą się one w piątek 24 marca o godzinie 14.30 w sali 231. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia!

Dla najbardziej aktywnej osoby przewidziana jest również nagroda - niespodzianka. Kontakt mailowy: darpro2@wp.pl.