Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół „Silesia” do udziału w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Bibliotekarzy Szkół Polskich – oddział w Bielsku-Białej na prezentację multimedialną pt.: „Różnorodność kulturowa i wyznaniowa Bielska-Białej i regionu”. Uczniów zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o kontakt z p. Anną Husarek.