ob 0 90942900 1312959826

Dominika Sieradzka, uczennica klasy IV technikum organizacji reklamy, przygotowująca się pod kierunkiem pani Bogny Kroker, została laureatką trzeciego miejsca w ogólnopolskim konkursie literackim „Inny – Obcy”? Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego głównym celem było rozbudzanie zainteresowań humanistycznych i uwrażliwienie na problematykę związaną z szeroko rozumianą tolerancją, empatią i otwartością. Prace oceniane były w dwóch kategoriach. Dominika wybrała kategorię I i zgodnie z jej założeniami napisała esej dotyczący tekstów literackich związanych z tematyką konkursu, zawierający ich analizę, interpretację oraz komentarz, a także wykonała prezentację multimedialną. Niebawem odbędzie się uroczyste wręczenie nagród, o czym poinformujemy.

Gratulujemy sukcesu!
Bogna Kroker