Na egzamin należy zgłosić się 60 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną egzaminu. Więcej informacji. 

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzeń telekomunikacyjnych lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach.

Więcej informacji. 

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych, które przynosi zdający:
- Matematyka: linijka, cyrkiel, kalkulator prosty,

- Biologia: linijka, kalkulator prosty,
- Geografia: linijka, kalkulator prosty, lupa,
- Historia: lupa.