obchody2017

W tym roku upływa 500 lat od ogłoszenie przez niemieckiego teologa Marcina Lutra słynnych tez przeciwko odpustom, co dało początek ruchowi reformacyjnemu w Europie i przyczyniło się do narodzin kościoła protestanckiego. W związku z uchwalonym przez Sejmik Województwa Śląskiego 2017 roku Rokiem Reformacji, w naszym regionie (na Śląsku Cieszyńskim mieszka ponad połowa polskich protestantów) odbywa się wiele okolicznościowych uroczystości. Z tej okazji również uczniowie Zespół Szkół Silesia uczestniczyli w zorganizowanej w Bielsku-Białej konferencji historycznej „500 lat Reformacji – historia i współczesność odnowy chrześcijaństwa”.

Współorganizatorami wydarzenia byli przedstawiciele Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy wygłosili przemówienia powitalne oraz uczestniczyli w debacie „Reformacja i jej znaczenie”. W dyskusji odniesiono się nie tylko do wydarzeń historycznych z XVI w. ale przede wszystkim podkreślano dorobek kulturowy i dziedzictwo Reformacji oraz współpracę obu Kościołów. Organizatorzy zaprezentowali młodzieży portal edukacyjny oraz 2 wystawy – „Reformatorzy” oraz „Kościoły leśne”. Szczególnie ta druga ekspozycja, prezentująca miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim, cieszyła się zainteresowaniem młodzieży.  Udział w konferencji był nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy historycznej, ale także doskonałą lekcją religioznawstwa i wiedzy obywatelskiej, lekcją uczącą tolerancji i zrozumienia oraz poszanowania dla wyznawców innych religii, podkreślenia tego wszystkiego co łączy, a nie co dzieli. Różnorodność, w tym religijna, może wzbogacać dziedzictwo i dorobek regionu czy kraju. Nasz region – Śląsk Cieszyński – jest tego dowodem.