wolyn

Zbrodnia Wołyńska to w powszechnej świadomości historycznej Polaków wciąż biała plama. I nie zmieniła tego ogólnopolska dyskusja o „trudnym sąsiedztwie” prowadzona po projekcji głośnego już filmu W. Smarzowskiego „Wołyń”.

By lepiej poznać tło i okoliczności tej jednej z najokrutniejszych masowych zbrodni XX wieku, uczniowie klasy 3 technikum górniczego uczestniczyli w seminarium historycznym prowadzonym przez pracownika katowickiego oddziału IPN. W trakcie zajęć przedstawione zostały niezwykle złożone relacje polsko-ukraińskie w latach 1918-1945 oraz kwestie prawne związane z pojęciem zbrodni ludobójstwa. Uzupełnieniem wykładu była projekcja filmu dokumentalnego IPN „Wołyń w pożodze”.

Głęboka i rzetelna wiedza o tym, co wydarzyło się latem 1943 na dawnych południowo-wschodnich kresach ówczesnej Polski, jest najlepszym wyrazem hołdu jaki my, współczesne pokolenie Polaków, możemy złożyć ofiarom tamtych dramatycznych wydarzeń.