olimpiada

Pani Joanna Jero, ucząca w naszej szkole przedmiotów zawodowych, była w tym roku członkiem komisji oceniającej prace konkursowe w okręgowym etapie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych walczyli o tytuł „Młodego innowatora”.

prace kompurs

Olimpiada objęta patronatem Komisji Europejskiej i Urzędu Patentowego RP, to wydarzenie o charakterze naukowo-technicznym, mające na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym.
Udział w komisji Olimpiady to doskonała okazja do wzbogacenia warsztatu pracy nauczyciela, a tym samym do podniesienia jakości pracy w zakresie przedmiotów zawodowych.