Dyrekcja szkoły informuje, że dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe są do odbioru w sekretariacie szkoły.