UE

Przedstawiciel Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT przeprowadził dla naszych uczniów zajęcia z zakresu ochrony środowiska i bezpieczeństwa w krajach Unii Europejskiej. Młodzież zapoznała się z formami ochrony przyrody, w tym z siecią Natura 2000, jako unijną inicjatywą na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego w Europie.
Druga lekcja, przeprowadzona z myślą o uczniach klasy mundurowej, dotyczyła bezpieczeństwa. Prowadzący przedstawił strefę Schengen, przekazał podstawowe informacje o Europolu oraz wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, a także służbie celnej. W zajęciach uczestniczyły klasy o profilu technik organizacji reklamy, technik informatyk służb mundurowych oraz technik elektryk.
S.Magiera-Wnętrzak, S.Zagata