Dziesiąty zestaw pytań:

  1. Jaki tytuł nosi najważniejsze dzieło Andrzeja Frycza Modrzewskiego?
  2. Kto jest autorem pierwszej polskiej powieści nowożytnej?
  3. Jaka datę uznaję się tradycyjnie za początek romantyzmu w polskiej literaturze?
  4. Pod jakim pseudonimem pisywał Adam Mickiewicz?
  5. Jaki jest najstarszy pełny polski przekład Biblii?

Odpowiedzi należy przesłać na adres ania.bronowska@poczta.fm najpóźniej do 22 czerwca 2017 roku. Każdy z uczestników powinien podać w wiadomości swoje dane: imię, nazwisko, klasę.