promov2

Dziękujemy za zaangażowanie zarówno autorom filmu - Wiktorii Ziółkowskiej i naszemu tegorocznemu absolwentowi - Michałowi Nowakowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.