Uczniowie klas II i III w ramach lekcji religii i historii wzięli udział w niezwykle ciekawym projekcie edukacyjnym przygotowanym przez Diecezję Bielsko-Żywiecką, Państwowe Muzeum Auschwitz- Birkenau i Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Projekt składał się z trzech modułów: Wspólna przeszłość, Tragedia II wojny światowej i Holokaustu oraz Wyjście ku wspólnej przyszłości.
W pierwszym module uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu. W ich trakcie poznali fascynującą historię ponad 400-letniej obecności Żydów w Oświęcimiu, obejrzeli wystawę „Historia żydowskiego Oświęcimia”, prezentującą liczne fotografie, księgi, dokumenty oraz inne zabytkowe eksponaty, wśród których szczególne miejsce zajmują wyjątkowe judaika, pochodzące ze zniszczonej w 1939 roku przez nazistów Wielkiej Synagogi. Ponadto młodzież zwiedziła synagogę Chewra w Centrum Żydowskim Lomdei Misznajot. Prowadzący zajęcia opowiedział o szczególnym znaczeniu synagogi w życiu społeczności żydowskiej, przedstawił najważniejsze zasady i przepisy religijne oraz podstawowe pojęcia związane z judaizmem, takie jak jarmułka, rabin, szabat, menora, Tora. Uczniowie obejrzeli także używane w trakcie modlitw przedmioty liturgiczne, w tym niezwykle bogato zdobiony i ręcznie wykonany zwój Tory.

Następnie młodzież pod opieką przewodnika zwiedziła obie części byłego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Wizytę w tym szczególnym miejscu, symbolu Holokaustu i nazistowskich zbrodni popełnionych na Polakach i innych narodach, zakończyło zwiedzenie w bloku 27 wystawy narodowej „Shoa”, poświęconej ofiarom Holokaustu.
Wizyta w Oświęcimiu przybliżyła młodzieży kwestie związane z judaizmem, umożliwiła uczniom lepsze poznanie życia społeczności żydowskiej w Polsce przed II wojną oraz nie zawsze łatwych wzajemnych relacji chrześcijan i Żydów, ale przede wszystkim zrozumienie znaczenie wydarzeń i postaw, które doprowadziły do Zagłady. „To się jednak wydarzyło, a zatem znowu może się wydarzyć- oto sedno tego, co mamy do powiedzenia” – niechaj te słowa Primo Leviego, włoskiego pisarza żydowskiego pochodzenia, więźnia KL Auschwitz będą swoistym memento dla nas, współczesnego pokolenia, na którym spoczywa moralny obowiązek zachowania pamięci o tym, co się wydarzyło….
J. Małysiak, M. Borgieł