Deklarację przystąpienia do egzaminu można pobrać ze strony internetowej http://www.oke.jaworzno.pl/…/2…/ZK_2017_informacja_zal_3.pdf, u wicedyrektora w pokoju 35 lub w sekretariacie szkoły.