11 października odbędzie się szkolny konkurs wiedzy pt. „Mapa Świata”, którego celem jest doskonalenie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej oraz umiejętność odczytywania i rozumienia treści map.
Zagadnienia do konkursu: Geografia fizyczna Świata (budowa geologiczna, klimat, szata roślinna, świat zwierząt, gleby, sieć rzeczna).
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty.