Przypominamy maturzystom 2017/2018, że do 30 września należy złożyć w sekretariacie szkoły deklaracje maturalne.