„Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, cyberprzemoc, cyberprzestępczość, zjawiska narkotykowe w cyberprzestrzeni” - to tematyka szkolenia dla młodzieży klas pierwszych, które odbyło się w ramach warsztatów profilaktyki. Dla uczniów klas drugich i trzecich wykładowca przeprowadził zajęcia na temat: „Wirtualne życie - realne problemy”.

Warsztaty miały na celu poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi, uświadomienie zagrożeń w przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie mechanizmów wykorzystywania przestrzeni wirtualnej do manipulowania wiedzą o zagrożeniach środkami psychoaktywnymi, w tym dopalaczami. Młodzież dowiedziała się także, jakie są typy agresji internetowej, skąd bierze się agresja w sieci i jak nie zostać ofiarą agresji.

Wykłady zostały przeprowadzone przez Piotra Rychłego - pedagoga resocjalizacyjnego. Jest to praktyk z dużym doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narkomanami.