Spotykamy się w piątki o godzinie 14.30
WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, instytucji publicznych.
WOLONTARIUSZEM może być każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny.
Jeśli jesteś gotów część wolnego czasu poświęcić dla innych – wystarczy 1-2 godziny w tygodniu czy miesiącu.
JAKO WOLONTARIUSZ MOŻESZ np. pomagać dzieciom w lekcjach, pomagać schronisku dla zwierząt, organizować wystawy, wspierać osoby niepełnosprawne, opiekować się roślinami i wiele innych …

„BOGATYM NIE JEST TEN KTO POSIADA, LECZ TEN CO DAJE”
- JAN PAWEŁ II