1. Cele konkursu
 • reaktywowanie tradycji tworzenia ozdób choinkowych w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie,
  – przypomnienie symboliki świąt Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej,
  – wykorzystanie zbiorów biblioteki jako inspiracji do tworzenia ozdób
 1. Zasady konkursu
 2. Prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami własnymi, wykonanymi przez uczniów Zespołu Szkół „Silesia”.
 3. Prace powinny być podpisane, należy podać: imię, nazwisko i klasę.
 4. Technika wykonywania prac jest dowolna.
 5. Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja.

Kryteria oceny to:
– pomysłowość i oryginalność pracy,
– dekoracyjność i kolorystyka,
– stopień trudności wykonania,
– dobór materiałów,
– estetyka wykonania.

 1. Prace należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r. u pani Joanny Jero, pani Alicji Szafarczyk lub pani Anny Husarek w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2017 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac, obróbki technicznej oraz ich publicznej ekspozycji.