Profilaktyka zdrowotna od lat stanowi jeden z najważniejszych obszarów naszych działań edukacyjnych. Udział w warsztatach profilaktyki nowotworów zorganizowanych przez Stowarzyszenie „Amazonki” w Bielsku- Białej oraz Wydział Zdrowia Starostwa Powiatowego stał się dla naszych uczniów okazją do poszerzenia wiedzy na temat sposobów zmniejszenia ryzyka zachorowania na nowotwór. Jako najgroźniejsze czynniki zostały wymienione tytoń (palenie czynne i bierne), alkohol, promieniowanie UV (solarium), niewłaściwa dieta ( produkty wysoko przetworzone), przewlekły stres i przypadkowe kontakty seksualne ( ryzyko zarażenia się wirusem HPV).

Najważniejszym przesłaniem spotkania było uświadomienie jak ważne są badania profilaktyczne.
B. Bartas
A. Szafarczyk