W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach poświęconych tematyce AIDS. Zostali zapoznani z drogami zakażeń wirusem HIV oraz działaniami profilaktycznymi. W trakcie zajęć obejrzeli film „AIDS – wirus zagłady”, uświadamiający ryzykowne zachowania prowadzące do zakażenia wirusem. Klasa 2A T4 o profilu technik organizacji reklamy przygotowała plakaty nawiązujące do sposobów zapobiegania zakażenia wirusem HIV. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z materiałami, które szkoła otrzymała od stacji sanitarno-epidemiologicznej z Bielska-Białej. Obchody Dnia AIDS zakończyły się konkursem wiedzy o AIDS, w którym I miejsce zajęła Aleksandra Chrószcz, uczennica klasy 4A T4, II miejsce Wiktoria Drobek, uczennica klasy 3B T4 a III miejsce Martyna Podbioł, uczennica klasy 4A T4.
Organizatorzy: B. Bartas, S. Zagata