Uczniowie kolejnego rocznika klas mundurowych złożyli uroczystą przysięgę. Okazją do tej podniosłej ceremonii był obchodzony w naszej szkole Dzień Podchorążego. Jest to święto upamiętniające wydarzenia z 29 XI 1830 roku, kiedy młodzi spiskowcy - żołnierze Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie - atakiem na Belweder rozpoczęli powstanie listopadowe, wielki niepodległościowy zryw przeciwko caratowi. Obchodząc Dzień Podchorążego czcimy pamięć wszystkich walecznych młodych ludzi, wiernych sprawie wolności i niepodległości. W trakcie uroczystości, w obecności zaproszonych rodziców, Dyrekcji szkoły, koleżanek i kolegów, uczniowie klasy mundurowej zaprezentowali pokaz musztry a następnie złożyli przysięgę. Ceremonię zaprzysiężenia uświetnił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego Big Bandu.
J.Małysiak