Klasy maturalne pod opieką pani Sylwii Zagaty i pani Sylwii Magiery-Wnętrzak uczestniczyły w zajęciach europejskich prowadzonych przez pana Krzysztofa Kowalczyka, przedstawiciela Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct z Bielska-Białej. To nasze drugie spotkanie o Unii Europejskiej zorganizowane z myślą o maturzystach. Prowadzący przybliżył młodzieży ważne informacje o możliwościach zdobycia wiedzy i umiejętności poprzez studia bądź staże zagraniczne a także formy pozaszkolne, w tym wolontariat europejski. Omówił rolę UE na arenie globalnej, przybliżył jej symbole, historię oraz kraje członkowskie. Każdy z uczniów otrzymał kalendarz europejski oraz materiały edukacyjne.
Zdjęcia wykonała Agnieszka Jurasz uczennica klasy 4A T4.
S.Zagata