Uczeń klasy IVb, Mateusz Gaszka, podczas eliminacji międzyszkolnych przeprowadzonych 14 grudnia 2017 w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku, wywalczył awans do finału VIII Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”. Bliski wejścia do finału był też drugi reprezentant szkoły, Dominik Kopeć z klasy IVb.
Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i uczestniczyły w niej reprezentacje szkół kształcących w zawodzie technik górnictwa podziemnego z rejonu Górnego Śląska, z Lubina (Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe) oraz z Ostrowa Lubelskiego i Łęcznej (Lubelski Węgiel). Mateusz powtórzył sukces Grzegorza Krzempka i Rafała Danela – swoich kolegów, którzy przed dwoma laty zostali finalistami tej olimpiady.

Organizatorem Olimpiady jest Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a współorganizatorem Zespół Szkół Technicznych w Rybniku. Uzyskany tytuł finalisty zwalnia Mateusza z etapu pisemnego egzaminu zawodowego dla kwalifikacji M.39 w zawodzie technik górnictwa podziemnego.
Gratulujemy obu uczestnikom!

Małgorzata i Błażej Banaś