Dyrektor:
Anna Gajewska

Wicedyrektor:
Sylwia Pochopień-Ciaciura

Pedagog:
Barbara Bartas

Biblioteka:
Anna Husarek 

Wychowanie do życia w rodzinie:
Małgorzata Borgieł 
Bogna Kroker

Język polski:

Anna Biernat 
Magdalena Czarnecka 
Bogna Kroker

Język angielski:
Małgorzata Bukowska
Magdalena Czarnecka
Aldona Macura
Artur Stasicki
Ewa Wiewióra
Magdalena Wilewska

Język niemiecki:
Sylwia Magiera-Wnętrzak

Biologia:
Sylwia Zagata

Chemia:
Teresa Szczerbowska

Fizyka:
Ewa Szary

Geografia:
Sylwia Zagata

Historia:
Jolanta Małysiak

Historia i społeczeństwo:
Jolanta Małysiak

Podstawy przedsiębiorczości:
Jolanta Małysiak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Mariusz Maławy
Łukasz Podkański

Wiedza o kulturze:
Anna Biernat

Wiedza o społeczeństwie:
Jolanta Małysiak

Matematyka:
Adam Kołodziejczyk 
Agnieszka Staniek-Kocurek

Religia:
Małgorzata Borgieł 

Big Band:
Jarosław Grzybowski

Przedmioty zawodowe w technikum informatycznym:
Joanna Jero
Tomasz Mola 
Dariusz Procner
Grzegorz Stanclik
Alicja Szafarczyk
Ewa Szary

Przedmioty zawodowe w technikum organizacji reklamy:
Magdalena Czarnecka
Brygida Feiklowicz-Górecka
Wioletta Kosińska
Sylwia Pochopień-Ciaciura
Dariusz Procner
Alicja Szafarczyk
Ewa Szary
Mirosław Wątroba

Przedmioty zawodowe dla kierunku fototechnik:
Grzegorz Galek
Brygida Feiklowicz-Górecka

Przedmioty zawodowe w technikum budowlanym:
Bogusława Miodońska-Zabdyr
Ewa Szary

Przedmioty zawodowe w technikum górniczym:
Małgorzata Banaś
Błażej Banaś
Grzegorz Stanclik
Ewa Szary

Przedmioty zawodowe w technikum elektrycznym:
Błażej Banaś
Tomasz Skokan

Elementy prawa:
Mirosław Wątroba

Wychowanie fizyczne:
Mariusz Maławy
Łukasz Podkański