KOMPETENTNI ZAWODOWI

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Szkoły objęte projektem:

  • Zespół Szkol Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Zespół Szkół SILESIA w Czechowicach-Dziedzicach,
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

Projekt jest realizowany ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego DZIAŁANIE 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów PODDZIAŁANIE 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Projekt jest skierowany do uczniów uczęszczających do w/w szkół.

W ramach projektu przewidziane są staże zawodowe u pracodawców; zajęcia specjalistyczne z zakresu fotografii i multimediów, grafiki komputerowej, poligrafii, wirtualizacji systemów operacyjnych; kursy i szkolenia rozwijające kompetencje i umiejętności uczniów, które szczegółowo wykazane zostały w Regulaminie Rekrutacji i udziału w projekcie, który wraz z Dokumentami Rekrutacyjnymi dostępny jest tutaj.

 Wszystkie zajęcia w projekcie będą bezpłatne!