12.09.2019

zebranie z rodzicami – informacja o egzaminie maturalnym i egzaminie z przygotowania zawodowego

21.11.2019

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

12.12.2019

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy 1-3)

26.03.2020

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

21.05.2019

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi