13.09.2018

zebranie z rodzicami – informacja o egzaminie maturalnym i egzaminie z przygotowania zawodowego

22.11.2018

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

13.12.2018

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy 1-3)

21.03.2019

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

23.05.2019

zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy 1-3)