Chętnie piszemy o sukcesach i zainteresowaniach naszych uczniów. Tym razem przedstawiamy działania Daniela Waleczka. Daniel z powodzeniem bierze udział w konkursach informatycznych, prowadzi też własny kanał na YouTube, prezentując swoje działania. Zapraszamy do obejrzenia!

Obecnie na praktykach zawodowych w ramach programu Erasmus+ przebywają dwie grupy uczniów ZS „Silesia”. Wszyscy są uczestnikami projektu „Europejskie staże na dobry start zawodowy”. 18 uczniów kierunku technik informatyk i technik elektryk szkoli się z zakresu budowy dronów w hiszpańskiej Sewilli. Zbudowali drony, dokonali potrzebnych konfiguracji i odbyli pierwsze loty próbne.
Druga 18-osobowa grupa to uczniowie kierunku technik organizacji reklamy i fototechnik, którzy uczęszczają na staże zawodowe do włoskich firm na Sycylii w małym miasteczku Barcellona Pozzo di Gotto. Za nimi pierwszy dzień pracy w agencjach reklamowych i studiach fotograficznych. Zajmują się tworzeniem reklamy i promocją tutejszego regionu. Poznają środowisko i techniki pracy miejscowych firm. Zapraszamy na krótką fotorelację z pobytu grup na mobilnościach.

W ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Dzień Czystego Powietrza”, ustanowionej przez Fundację Ekologiczną „Arka”, zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną pt. „Stop zanieczyszczeniom powietrza”. Celem konkursu jest zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz kształtowanie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego poprzez codzienne działania w najbliższym otoczeniu.
Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o zgłoszenie się do pani Sylwii Zagaty.

Klasa I b, wraz z wychowawcą panem Mariuszem Maławym i pedagogiem szkolnym panią Barbarą Bartas, uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym na „MOSIRKU” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach. Uczniowie wzięli udział w konkursach, wyścigach i zabawach, zaśpiewali też wspólnie kilka piosenek i zatańczyli „belgijkę”.
W ramach imprezy odbyły się wspólne urodziny wszystkich solenizantów z sierpnia i września, którzy otrzymali pamiątkowe puchary. Odwiedzili nas również goście specjalni: Shrek i Osioł.
M.Maławy

Nasza szkoła współpracując z uczelniami wyższymi uczestniczy w warsztatach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. 5 października uczniowie klas trzecich i czwartych uczestniczyli w zajęciach z serii „Ciekawa lekcja”, prowadzonych przez panią dr Barbarę Wolek-Kocur z Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Prowadząca podjęła zagadnienia mądrego poszukiwania źródeł wiedzy w Internecie, przestrzegła przed bezrefleksyjnym korzystaniem z serwisów typu Ściąga.pl oraz omówiła zasady powoływania się na źródła w prezentacjach.
Wśród uczniów technikum organizacji reklamy dużym zainteresowaniem cieszył się wykład „Perswazja w reklamie”, wskazujący podstawowe zabiegi perswazji audiowizualnej i językowej na gruncie przekazów reklamowych.
Zdjęcia wykonała Agnieszka Jurasz, uczennica klasy 4A T4.
S. Zagata

Przedstaw nam swoje wrażenia z przeczytanej książki – napisz kilka zdań, namaluj, napisz krótki wiersz - zrób to w dowolnej, odpowiadającej Ci formie i dostarcz do 30 października do biblioteki szkolnej lub do pani Magdaleny Czarneckiej.

Najlepiej przedstaw książkę dostępną w naszej bibliotece lub doradź nam, którą warto kupić.

Prace konkursowe opublikujemy na stronie biblioteki szkolnej.

Na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Dodatkowe informacje w bibliotece i u pani Magdaleny Czarneckiej

A. Husarek, M. Czarnecka

Spotykamy się w piątki o godzinie 14.30
WOLONTARIAT to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych ludzi, instytucji publicznych.
WOLONTARIUSZEM może być każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, status materialny.
Jeśli jesteś gotów część wolnego czasu poświęcić dla innych – wystarczy 1-2 godziny w tygodniu czy miesiącu.
JAKO WOLONTARIUSZ MOŻESZ np. pomagać dzieciom w lekcjach, pomagać schronisku dla zwierząt, organizować wystawy, wspierać osoby niepełnosprawne, opiekować się roślinami i wiele innych …

„BOGATYM NIE JEST TEN KTO POSIADA, LECZ TEN CO DAJE”
- JAN PAWEŁ II

 

„Zagrożenia związane z użytkowaniem internetu, cyberprzemoc, cyberprzestępczość, zjawiska narkotykowe w cyberprzestrzeni” - to tematyka szkolenia dla młodzieży klas pierwszych, które odbyło się w ramach warsztatów profilaktyki. Dla uczniów klas drugich i trzecich wykładowca przeprowadził zajęcia na temat: „Wirtualne życie - realne problemy”.

Warsztaty miały na celu poprawę świadomości zagrożeń związanych z konsumpcją tzw. „dopalaczy” i innych środków psychoaktywnych, wypracowanie umiejętności podejmowania właściwych działań związanych z zagrożeniami nowymi środkami psychoaktywnymi, uświadomienie zagrożeń w przestrzeni prawnej związanych z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi oraz uświadomienie mechanizmów wykorzystywania przestrzeni wirtualnej do manipulowania wiedzą o zagrożeniach środkami psychoaktywnymi, w tym dopalaczami. Młodzież dowiedziała się także, jakie są typy agresji internetowej, skąd bierze się agresja w sieci i jak nie zostać ofiarą agresji.

Wykłady zostały przeprowadzone przez Piotra Rychłego - pedagoga resocjalizacyjnego. Jest to praktyk z dużym doświadczeniem w pracy z trudną młodzieżą, nieletnimi przestępcami, osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, narkomanami.

Spotkania w ramach Osobliwości Świata Fizyki organizowane są przez Pracownię Dydaktyki Fizyki UŚ już od 1984 roku. Ich tematyka związana jest z programem szkolnym. W tym roku nasi uczniowie pod opieką pani Ewy Szary i pana Mariusza Maławego mieli okazję wysłuchać wykładów: „Elektromagnetyzm wokół nas”, „Fizyka na wakacjach”, „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!”.

Z przyjemnością informujemy, że dla jednego ucznia technikum informatycznego istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu połączonym z warsztatem „hands-on” na temat nowego modelu licencyjnego Cisco ONE for Wireless oraz innych rozwiązań z zakresu Cisco WLAN.
Warsztaty odbędą się w biurze Cisco Systems Poland (ul. Domaniewskiego 39b, 02-672 Warszawa) w środę 22 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 15:30. Więcej informacji u pana Tomasza Moli.

Składamy serdecznie podziękowania panu Florianowi Gałuszce i Wydawnictwu Helion za książki przekazane w darze  dla naszej biblioteki. Ofiarowane publikacje wzbogaciły nasz księgozbiór, a nasi czytelnicy z pewnością znajdą wśród nich coś interesującego dla siebie.