Kolejne grupy uczniów naszej szkoły wzięły udział w zajęciach w ramach projektu edukacyjnego realizowanego na lekcjach historii i religii. Celem projektu realizowanego pod patronatem Diecezji Bielsko-Żywieckiej i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu jest przedstawienie młodzieży nie tylko dziejów społeczności żydowskiej zamieszkującej ziemie polskie przed II wojną światową, trudnych doświadczeń czasu wojny i tragedii Holokaustu, ale także zapoznanie młodego pokolenia z elementami tradycji i religii żydowskiej. W trakcie pobytu w Oświęcimiu, uczniowie klas pierwszych odwiedzili Centrum Żydowskie i jedyną ocalałą w mieście synagogę, a następnie zwiedzili Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, gdzie zwiedzający przeszli opracowaną specjalnie na potrzeby projektu trasą uwzględniającą problematykę judaizmu, chrześcijaństwa i ich wzajemnego dialogu. Wizyta w tym szczególnym miejscu pamięci była uzupełnieniem i poszerzeniem treści realizowanych na lekcjach historii i religii.
Małgorzata Borgieł, Jolanta Małysiak