Bardzo dziękujemy Wam za podzielenie się Waszymi pasjami i zainteresowaniami.
Mamy nadzieję, że posłużą innym jako inspiracja do własnych poszukiwań.

Życzymy wszystkim wielu twórczych momentów  
Samorząd Uczniowski