Uczniowie Zespołu Szkół SILESIA w ramach realizacji projektu „Kompetentni zawodowi” zdobywają profesjonalne doświadczenia, mają możliwość zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, rozwijając tym samym swoje kompetencje zawodowe.
 
Dzięki udziałowi w programie zwiększają ponadto kompetencje społeczne np. związane z pracą w grupie oraz – dzięki zdobytym umiejętnościom praktycznym – zwiększają swoje szanse na lokalnym rynku pracy.
 
Sprzęt fotograficzny zakupiony w ramach projektu pozwolił uczniom na zaznajomienie się z najnowszymi technologiami rejestrowania obrazu oraz pozwolił na opanowanie najbardziej profesjonalnych technik multimedialnych.
 
Takie umiejętności nabierają szczególnego znaczenia w dobie gwałtownego przechodzenia w stronę gospodarki elektronicznej, co wymusza także światowa pandemia. Wykorzystując zakupiony sprzęt oraz programy komputerowe uczniowie realizowali sesje fotograficzne, a zdjęcia będące ich rezultatem wykorzystywali w projektowaniu reklam i materiałów promocyjnych.
 
Zamieszczona powyżej fotorelacja przedstawia uczniów przy pracy oraz jej efekty.
 
Obecnie młodzież odbywa zajęcia specjalistyczne z fotografii i multimediów hybrydowo (częściowo zdalnie i stacjonarnie w szkole).