Dyrektor:
Anna Gajewska

Wicedyrektor:
Sylwia Pochopień-Ciaciura

Pedagog:
Barbara Bartas

Biblioteka:
Anna Husarek 

Wychowanie do życia w rodzinie:
Małgorzata Borgieł 
Bogna Kroker

Język polski:

Anna Biernat
Bogna Kroker

Język angielski:
Aldona Macura
Magdalena Wilewska

Język niemiecki:
Sylwia Magiera-Wnętrzak

Biologia:
Maria Binda

Chemia:
Joanna Krupnik

Fizyka:
Ewa Szary

Geografia:
Robert Fajferek

Historia:
Jolanta Małysiak

Historia i społeczeństwo:
Jolanta Małysiak

Podstawy przedsiębiorczości:
Jolanta Małysiak

Edukacja dla bezpieczeństwa:
Mariusz Maławy
Łukasz Podkański

Wiedza o kulturze:
Anna Biernat

Wiedza o społeczeństwie:
Jolanta Małysiak

Matematyka:
Adam Kołodziejczyk 
Dariusz Procner

 

Religia:
Małgorzata Borgieł 

Big Band:
Jarosław Grzybowski

Przedmioty zawodowe w technikum informatycznym:
Tomasz Mola 
Dariusz Procner
Grzegorz Stanclik
Alicja Szafarczyk
Ewa Szary

Przedmioty zawodowe w technikum organizacji reklamy:
Brygida Feiklowicz-Górecka
Wioletta Kosińska
Sylwia Pochopień-Ciaciura
Dariusz Procner
Alicja Szafarczyk
Ewa Szary
Mirosław Wątroba

Przedmioty zawodowe dla kierunku fototechnik:
Grzegorz Galek
Brygida Feiklowicz-Górecka

Przedmioty zawodowe w technikum elektrycznym:
Błażej Banaś
Tomasz Skokan

Elementy prawa:
Mirosław Wątroba

Wychowanie fizyczne:
Mariusz Maławy
Łukasz Podkański