TRADYCJE GÓRNICZE

img

Zespół Szkół "Silesia" jest kontynuacją Zasadniczej Szkoły Górniczej, która powstała w 1968 roku z inicjatywy dyrekcji Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego oraz dyrekcji Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach. 

Szkołę zlokalizowano w starym domu górnika po uprzednim przystosowaniu go do potrzeb szkolnych. W roku szkolnym 1968/1969 otwarta została jedna klasa cyklu trzyletniego, kształcąca wykwalifikowaną kadrę dla modernizującej się kopalni. 

prakt_hiPoczątkowo zespół nauczycielski tworzyli tylko nauczyciele dochodzący. W kolejnym roku otwarto dwie klasy, a w następnym cztery, co spowodowało zatrudnienie pięciu nauczycieli etatowych. W tym czasie wyposażono szkołę w pomoce naukowe, sale przedmiotowe (matematyki, języka polskiego i rysunku technicznego), rozpoczęto urządzanie pracowni do przedmiotów związanych z górnictwem. 

W roku szk. 1974/1975 utworzono pięć klas pierwszych, a szkoła otrzymała od KWK „Silesia” sztandar. Powstały też warunki dla utworzenia wieczorowego technikum górniczego - w  roku szkolnym 1975/1976 r. otwarta została jedna klasa, która była filią Technikum Górniczego w Tychach.

Ze względu na dojeżdżających uczniów, szkoła prowadziła internat. Początkowo mieścił się on na trzecim piętrze budynku szkoły, a następnie zajął też drugie piętro. Akcja naborowa do szkoły prowadzona była głównie w rejonie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego, a także na terenie województwa lubelskiego, rzeszowskiego oraz w okolicach Białej-Podlaskiej. Ze względu na dużą liczbę uczniów pochodzący z różnych rejonów kraju, w 1976 r. otwarto nowy internat dla 200 uczniów. 

Szkoła kształciła młodzież w trzech specjalnościach: górnik technicznej eksploatacji złóż, mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego, elektromonter górnictwa podziemnego. Na początku lat osiemdziesiątych szkoła liczyła ok. 400 uczniów, a zatrudnionych było 16 nauczycieli. W latach 1976–1986 funkcjonowała też filia Technikum Górniczego w Tychach Zwiększająca się liczba uczniów, poszerzanie się bazy szkoleniowej oraz złe warunki dydaktyczne, spowodowały, że w 1983 roku podjęto decyzję o budowie nowego budynku. 1. sierpnia rozpoczęto budowę szkoły według projektu architekt M. Szymańskiej - Zjawin. 1 września 1986 otwarto nowy budynek szkoły, który połączony był z wcześniej wybudowaną halą sportową KS Górnik. Na otwarcie szkoły przybyły delegacje pod przewodnictwem Ministra Górnictwa i Energetyki Cz. Piotrowskiego, dyrektora Jaworznicko-Mikołowskiego Gwarectwa Węglowego Dyrektora kopalni i dyrektora szkoły. 

wstegaW kwietniu 1987 roku szkołę odwiedziła delegacja koreańska. Gości zainteresowała ścisła współpraca KWK Silesia z Radą Pedagogiczną ZSG.

W roku szkolnym 1992/1993 powstała pierwsza klasa pięcioletniego technikum górniczego. Kryzys górnictwa w latach dziewięćdziesiątych spowodował jednak wycofywanie się kopalń z prowadzenia wielu kosztownych placówek oświatowych i kulturalnych. W tym okresie w drodze konkursu wybrany został na dyrektora dotychczasowy nauczyciel praktycznej nauki zawodu mgr inż. Mariusz Karczewski, który pozostawał na tym stanowisku do 2006 r. Dzięki jego staraniom 4 stycznia 1993 roku podpisano umowę użyczenia, na mocy której KWK „Silesia” przekazała Kuratorium Oświaty w Katowicach w bezpłatne używanie obiekt szkolny Zespołu Szkół Górniczych.

ZMIANA NAZWY SZKOŁY I NOWE KIERUNKI

27 maja 1993r. dyrektor szkoły wystąpił do Kuratorium Oświaty w Katowicach o zmianę nazwy szkoły. 23 sierpnia 1993r. Kuratorium Oświaty w Katowicach wydało Akt Założycielski Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach. W skład nowej szkoły weszły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3, Zasadnicza Szkoła Górnicza, Technikum Górnicze, Technikum Mechaniczno - Elektryczne i Technikum Mechaniczno - Elektryczne dla Dorosłych.

W czerwcu 1995 roku Zasadniczą Szkołę Górniczą ukończyli ostatni jej uczniowie. Odtąd szkoła zmieniła kierunek kształcenia na specjalność elektromechanika ogólna oraz eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych. Zmiana profilu szkoły ze szkoły zawodowej na technikum wiązała się z poszerzeniem i unowocześnieniem bazy szkolnej dostosowanej do potrzeb szkoły średniej.

nowaszk1 września 1999 r. decyzją Starosty Powiatowego w Bielsku-Białej, z inicjatywy dyrektora, szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół „Silesia”. W tym samym roku otwarte zostały dwie klasy Liceum Ogólnokształcącego nr III. Dwa lata później została otwarta Szkoła Policealna o profilu technik informatyk.

Od tej pory kierunki nauczane w szkole były wielokrotnie zmieniane, w zależności od zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Obecnie szkoła kształci w zawodach technik elektryk, technik budownictwa, technik-informatyk, technik informatyk służb mundurowych, fototechnik i technik organizacji reklamy.

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

Od początku swojego istnienia, szkoła współpracowała z Klubem Sportowym  "Górnik" w Czechowicach-Dziedzicach. Uczniowie szkoły trenowali kajakarstwo i osiągali w tej dziedzinie bardzo dobre wyniki. Wśród absolwentów szkoły można znaleźć Mistrzów Świata i Europy. Najbardziej znanymi są: Grzegorz Kotowicz (maturzysta z 1993 roku, brązowy medalistakajaki Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992 r. i IV miejsce w Igrzyskach Olimpijskich w atlancie Atlancie w 1996r., w 1994 r. srebrny medalista w Mistrzostwach Świata), Marek Witkowski (maturzysta z 1995 roku, srebrny medalista w Mistrzostwach Świata w 1994 r. brązowy medal w 1995 r., IV miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 r.), Monika PająkDiana Jarczok (absolwentki 2003 roku) złote medalistki w maratonie kajakarskim juniorek na Mistrzostwach Świata w 2001r. W wyniku starań dyrektora szkoły mgr inż. Mariusza Karczewskiego, decyzją Kuratora Oświaty w Katowicach w dniu 16.02.1998 r. powołana została Szkoła Mistrzostwa Sportowego o specjalności kajakarstwo w Zespole Szkół „Silesia”. Początkowo uczniowie uczęszczali do klas Liceum Ogólnokształcącego wraz z innymi uczniami, jednak z czasem zostały wyodrębnione klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Po kilku latach szkoła została rozszerzona o specjalność judo. Szkoły Mistrzostwa Sportowego została wygaszona w 2016 roku ze względu na zmiany w sposobie finansowania szkół sportowych.

SZKOLNA ORKIESTRA    

Jedną z najważniejszych form pozalekcyjnych była od początku działalności szkoły orkiestra. W latach 1974–1992 orkiestra dętą kierował nią pan Alojzy Krawczyk, wieloletni dyrygent Zakładowej Orkiestry Dętej KWK „Silesia”. Pod jego batutą orkiestra odniosła wiele znaczących sukcesów. Tradycja ta była kontynuowana również po okresie zmian w działalności szkoły. W latach 1994–2005 orkiestrą kierował pan Leszek Urbańczyk, który wprowadził w niej wiele zmian – nowe instrumenty i repertuar zmieniły charakter orkiestry. Zaczęła funkcjonować jako szkolny Big-Band, orkiestradzięki czemu jej repertuar stał się bardziej dostosowany do gustów współczesnych słuchaczy. Od 2009 roku orkiestrę prowadzi pan Jarosław Grzybowski, absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w latach 1999‒2004 perkusista zespołu Golec uOrkiestra, z którym zagrał ponad 700 koncertów. Pod jego kierunkiem Big-Band cieszy się dużym powodzeniem nie tylko wśród lokalnej społeczności (daje koncerty na imprezach miejskich, powiatowych, zakładowych, dla szkół), ale także w województwie, w kraju i za granicą, gdzie koncertuje na uroczystościach miejskich, sportowych, charytatywnych.

PROJEKTY EUROPEJSKIE

ETWINNING EQL

Od 2004 roku w szkole rozpoczęto realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych realizowanych przy wsparciu funduszy unijnych. Inicjatorką pierwszego projektu była pani Aldona Macura, w roku 2006 dołączyli do niej pani Magdalena Czarnecka i pan Tomasz Figura, a w roku 2013 również pani Magdalena Wilewska. Do tej pory zrealizowano już 14 projektów Socrates, Comenius, Leonardo da Vinci i Erasmus+, eTwinning, oraz wiele indywidualnych szkoleń zagranicznych nauczycieli, a łączna kwota pozyskana na realizację projektów z funduszy unijnych wyniosła ponad 600 tysięcy Euro. Szkoła jest również nagradzana za realizację projektów: otrzymała Kartę Jakości Mobilności w obszarze staży zawodowych Erasmus+ i Europejską Odznakę Jakości eTwinning.

 

 

 

SIEDZIBA SZKOŁY

Zespół Szkół „Silesia” w swojej historii dwukrotnie zmieniał swoją siedzibę. Początkowo szkoła zajmowała budynki kopalni przy ulicy Nad Białką, jednak ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów podjęto decyzję o wybudowaniu nowego obiektu. 1 września 1986 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ulicy Nad Białką 1e, który połączony był z wcześniej wybudowaną halą sportową KS Górnik.

W 2016 roku, Starostwo Powiatu Bielskiego podjęło decyzję o przeniesieniu szkoły do budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych przy ulicy Traugutta 11, gdzie odtąd funkcjonują dwie odrębne szkoły.

DYREKCJA SZKOŁY

1968 – 1974      Eugeniusz Szpyt

1974 – 1984      Benedykt Walczak

1984 – 1992      Tadeusz Hajnas

1992 – 2006      Mariusz Karczewski

2006 – 2016      Kazimierz Borawski

2016 – obecnie Anna Gajewska