10.09.2020

Zebranie z rodzicami – informacja o egzaminie maturalnym i egzaminie z przygotowania zawodowego

12.11.2020

Zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

10.12.2020

Zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy 1-3)

25.03.2021

Zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi (klasy programowo najwyższe)

20.05.2021

Zebranie z rodzicami – informacja o uczniach zagrożonych ocenami niedostatecznymi